Scientific publications

  • Sas P.A. Features of the kidney inflammation and the level of endogenous intoxication in acute lungs ingury in experiment // Physiology and Pathology of Respiration: Advances in Basic Research and Clinical Applications: X Anniversary Ukrainian - Polish - Belorussian Conference “Physiology and Pathology of Respiration: Advances in Basic Research and Clinical Applications” Kiev, 10-13 October, 2013.: Journal of Physiology. – 2013. - №4, V.59.- P. 102.

  • Сас П.А., Боднар Я.Я., Сас Л.М. Морфофункціональні зміни нирки при експериментальному синдромі гострого ушкодження легень //Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : Матер. V наук.-практ. конф., Тернопіль, 1-2 листопада 2012 р. : Здобутки клін. та експер. мед. – 2012. – Т. 17, № 2. – С. 209.

  • Хара М.Р., Сас Л.М., Файфура В.В., Сас П.А. Зміни частоти серцевих скорочень у контрольних щурів після блокади f-каналів // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: Збірник матеріалів LV підсумкової науково-практичної конференції, Тернопіль, 9 червня 2011 р., Укрмедкнига, С. 156)

  • ХараМ.Р., СасЛ.М., Дзиґа С.В., БакалецьО.В., СатурськаА.С., СасП.А.

  • Роль вегетативного дисбалансу в патогенезі тахікардії при тиреотоксикозі //Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : Матер.ІVнаук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня народження О.О. Маркової, Тернопіль, 10-11 листопада 2011 р. : Здобутки клін. та експер. мед. – 2011. – Т. 16, № 2. – С. 142-144.

  • Боднар Я.Я., Сас П.А. Особливості антиоксидантно-прооксидантного балансу крові, тканини легень і нирок в динаміці гострого ураження легень. //«Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 2011 р., № 2, Т. 17. - С.19-22.

  • Файфура В.В., Сас Л.М., Потіха Н.Я., Чарнош С.М., Дзиґа С.В., Сас П.А. Синусна тахікардія при тиреотоксикозі та механізми її розвитку. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. - № 2. – С. 11-15

  • Хара М.Р., Сатурська Г.С., Сас П.А., Дзига С.В. Вміст ацетилхоліну в міокарді щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні серця на тлі налоксону // Досягнення і перспективи експериментальної і клінічної біохімії: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2009 р, Тернопіль): Медична хімія, 2009. – Т.11, № 3. – С. 168.

  • Файфура В.В., Чарнош С.М., Сас Л.М., Потіха Н.Я., Вербовецька О.Р., Сас П.А. Адренергічний компонент в патогенезі брадикардії при гіпотиреозі // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 2009 р., №2. С. – 78-80.